17 Mayıs 2006

9'undan da tiksindim oysa

Aşağıdaki yazıda Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre tanımlanan dokuz tane insan tiplemesi var. Taa şuradan okudum. Hepsinden birden tiksindiğim ise yalan, severim ben insanları :)Tanımlar özellikle işyeri çalışanlarına uygun yapılmış gibi geldi bana. Şu anda bir işyeri koltuğunda oturmamdan da kaynaklanıyor olabilir tabi. Bir de siz bakın bakalım.

Amerika’daki, Enneagram Enstitüsü’nde yapılan çalışmalara göre insanlar, 9 farklı kişilik tipine ayrılmaktadır. Bunlar; reformcu, danışman, başarıcı, tasarımcı, araştırıcı, sorun çözücü, hevesli, meydan okuyan, uzlaşmacı kişiliklerdir. Dikkat edilmesi gereken nokta, kendiniz de dahil olmak üzere; kimin, hangi gruba dâhil olduğunu tespit ederek; iş hayatınızda karşılaştığınız yanlış anlamaları ve problemleri doğru noktalara odaklanarak çözebilmenizdir.

Gelelim bu kişilik gruplarının özelliklerine ve çalışma tarzlarını anlamak, onlarla iletişim kurarken dikkat etmeniz gerekenlere...

Reformcu kişilik (Rasyonel & İdealist)
Bu kişiler düzenli, akılcı, mükemmeliyetçi, dürüst, detaycı ve kontrollü olmalarıyla dikkat çekerler. Amaçları ve prensipleri bellidir. Başkalarına doğru şeyleri yapmaları, kendilerini geliştirmeleri ve etkili çalışmaları için koçluk yapabilirler. Karar vermek konusunda tedbirlilerdir. Kendilerini ve başkalarını çok fazla eleştirirler. Sürekli moral bozucu eleştiriler yapmaları ve detaylara takılmaları sinir bozucu boyutlara ulaşabilir.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Fikirlerine değer verdiğinizi hissettirin.
*Onlara adil ve saygılı davranın.
*Düşüncesizce davrandıysanız sizi affetmesi için zaman geçmesini beklemeyin, özür dileyin.
*Gergin olduklarında endişelerini anlamaya çalışın ve onları rahatlatın ve cesaretlendirin.
*Sorumsuzluk yapmayın.


Danışman kişilik (Şefkatli & Cömert)
Bu kişiler açıklayıcı, insanları seven, tahakküm edici, ılımlı, hassas, yardımsever, takdirkâr ve diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı kişilerdir. Diğer insanların yeteneklerine değer verirler. Takım çalışmalarında insanların birbiriyle iletişim kurmasında etkili rol oynarlar. “Hayır” diyemezler. İnsan haklarına önem vermeyen iş ortamlarından ve kurallardan hoşlanmazlar. Diğer insanlarla ilgilenmeyi abartıp vakit kaybedebilirler.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Onlara değer verdiğinizi hissettirin.
*Spesifik olun.
*Onlara sizin için önemli ve özel olduklarını hissettirin.
*Eleştirilerinizi nazikçe yapın.
*Takım çalışmalarında iletişim konusundaki yeteneklerini değerlendirin.


Başarıcı kişilik (Etkin & Hırslı)
Bu kişiler esnek, kendini geliştirebilen, enerjik, odaklanabilen, pragmatik, çekici ve etkileyici insanlardır. İnsanların beklentilerini karşılayabilecek nitelikte iş yaparlar. Başarı, statü ve prestij onlar için önemlidir. Başkalarına ilham veren ve model alınabilecek insanlardır. İşkolik olabilirler ve statü kazanmak için aşırı hırs yapabilirler.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*İşlerini yaparken onları rahatsız etmeyin.
*Yaptıklarıyla ilgili geribildirim verirken gereksiz yargılama ve eleştiri yapmayın.
*Çevrelerinde olmaktan hoşlandığınızı hissettirin.
*Onların başarılarıyla ve kendileriyle gurur duyduğunuzu söyleyin.
*Birlikte çalıştığınız projenin ne durumda olduğuyla ilgili onları bilgilendirin.


Tasarımcı kişilik (Bireysel & Duyarlı)
Bu kişiler kendi düşünce ve duygularını inceleyen, sanatsal, ifade gücü yüksek, dramatik, içine kapalı ve çabuk öfkelenen kişilerdir. Kendi stillerini yansıtan işler ve ürünler yapmayı severler. Çalışma ortamlarına derinlik ve stil katarlar. İş yaparken kararsızdırlar ve ruhsal durumlarına göre hareket ederler. Yaratıcı olmayan işlerde çalışmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmazlar.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Onları övücü sözler söyleyin ve kendilerince anlamlar katabilecekleri işlerde çalıştırın.
*Onları destekleyin ve kendilerine değer vermelerini sağlayın.
*Yaratıcılıklarını ve mizah yeteneklerini kullanmalarını sağlayın.
*Onları anlamadıklarını söylemeyin ve acımasız eleştiriler yapmayın.
*Onlara yokmuş gibi davranmayın.


Araştırıcı (Ketum & Entelektüel)
Bu kişiler anlayışlı, yenilikçi, sır saklayan, yalıtılmış, kendi başlarına olmaktan hoşlanan, kışkırtıcı, meraklı ve eksantrik tiplerdir. Kriz zamanlarında soğukkanlıdırlar. Her zaman öğrenmeye isteklidirler, araştırmaktan ve denemekten yorulmazlar. Özellikle teknik konularda meraklarını tatmin edip detayları iyice öğrenene kadar araştırma yaparlar. Projelerde bitiş zamanlarına ve kişilerle olan ilişkilere değil detaylara ve derinliğe önem verirler.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Sözlerinizi dolandırmadan, kısaca söyleyin.
*Onları meşgul etmeyin.
*Kalabalık ve gürültülü –kendi özel alanlarında fazla insan olan- ortamlarda zorla bulundurmayın.
*Onlara aşırı samimi davranmayın ve kişisel alanlarına girmeyin.
*Duygularını ve düşüncelerini tartmaları için onlara zaman verin.

Sorun çözücü kişilik (Korunaklı & Üstlenici)
Bu kişiler sorumluluk sahibi, meşgul, bağlı, sempatik, şüpheci, endişeli, çalışkan ve güvenilirdirler. İşlerin halledilmesine katkısı olan anlaşmalar ve işbirlikleri yaparlar. İnsanların potansiyellerini ve motivasyonlarını değerlendirir, iş ortamındaki problemli noktaları düzeltmeye odaklanırlar. Risk almayı sevmezler, fikir birliğine varmayı ve her şeyin belirli olduğu ortamlarda çalışmak isterler.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Endişeli olduğu zamanlarda onu yargılamayın.
*Aranızda her şeyin yolunda gittiği konusunda ona güven verin.
*Doğrudan ve net ifadeler kullanın.
*Onu dikkatli dinleyin.
*Onu baskılamayın.


Hevesli kişilik (Meşgul & Eğlenceyi Seven)
Bu kişiler içlerinden geldiği gibi hareket eden, çeşitli yetenekleri olan, atılgan, dağınık, çekici, karizmatik ve iyimser insanlardır. İlgiden çok hoşlanır, sıkıcılıktan nefret ederler. Birçok alanla ilgilenen, birçok konuda bilgi sahibi kişilerdir. Değişim, çeşitlilik ve yenilik onları çeker. Konuşkan ve espritüel kişilerdir. Fikirleri diğer insanlar tarafından desteklenir. Trendleri takip ederler. Farklı seçenekler ve imkânlar bulabilirler. Değerli amaçları gerçekleştirebilen, üretken kişilerdir. Gereğinden fazla konuşabilirler. Konudan konuya atladıkları için yarım kalmış birçok projeleri olabilir.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Onların tarzını değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi kabul edin.
*Onlara ne yapacaklarını söylemeyin.
*Yapışkan ve başkalarına ihtiyaç duyan bir imaj çizmeyin.
*Hikâyelerini dinleyin ve geniş görüşlerini değerlendirin.
*Anlattıklarına tepki verin.


Meydan Okuyan (Lider & Kararlı)
Bu kişiler kendilerine güvenen, güçlü, komuta eden ve çatışmacı kişilerdir. Ne istediklerini bilirler ve bunu başarmak için ellerinden gelen her şeyi yapar, her yola başvururlar. Başkalarının cesaret edemeyeceği kararlar verirler ve zor işleri, başarılması gereken işler olarak görürler. Güçlerini başkalarının yararlarına kullanan, cömert, âlicenap kişilerdir. Bazen zorbalık yapabilir, şirket içinde ve dışında insanları kendilerine düşman edebilirler.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Kendi ayaklarınız üstünde durduğunuzu gösterin.
*Hakkında dedikodu yapmayın ve güvenini sarsmayın.
*Yardımlarını takdir edin ama yağcılık yapmayın.
*“Asarım, keserim” tarzı konuşmalarını kişisel almayın.
*Ne yapabileceklerini / yapamayacaklarını söylemeyin.


Uzlaşmacı (Rahat & Kendini Göstermeyen)
Bu kişiler insanlara açık, güven tazeleyen, kabul edilebilir, gönlü rahat ve uyumlu kişilerdir. Ekiplerindeki kişilere karşı pozitif tavır sergiledikleri için gerginlik yaratmazlar. Başkalarını destekler, çalıştıkları kişileri ezip öne çıkmaya çalışmazlar. Grup içinde bölünmelere sebep olmazlar, çatışma yaratmazlar. Ekip çalışmalarına pozitif etkileri olsa da hiçbir şeye ses çıkarmamaları ve tepkisizlikleri çileden çıkarabilir.

Bu kişilerle iyi geçinmek için…

*Beklentili ve baskıcı davranmayın.
*Onlara karar vermeleri ve işlerini toparlamaları için vakit verin.
*Sakin konuşun, çatışmaya ve ağız dalaşı yapmaya kalkmayın.
*Yavaş konuşun, onları lafa tutmayın.


Bilimsel geçerlilik taşıyan araştırma sonucunda oluşturulan kişilik modellerini; kişilik farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları, yanlış anlamaları çözmek ve kişilik farklılıklarını fırsata dönüştürmek için kullanmanızı öneririz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder